Obsah

O domě

Spolkový dům před rekonstrukcíPo dokončení přestavby první části domu č.p. 62 ve Vlašimské ulici a otevření muzea Štěpánovska zbývala k rekonstrukci ještě jeho zadní část.   

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům se práce zastavily a zastupitelstvo města hledalo možnost, jak dům dostavět a v budoucnu využít. Návrhů bylo hned několik, byt správce, kavárna ...

Vše se změnilo v roce 2009, kdy město Trhový Štěpánov podalo žádost o dotaci na výstavbu spolkového domu z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy. Mezi tím byl již vypracován paní Ing. arch. Olgou Kantovou projekt, který velmi citlivě pracoval s prvky starého domu, aby se alespoň částečně zachoval jeho původní styl. Při projektování se musela vypořádat s velkým výškovým rozdílem. Přesto se jí podařilo vytvořit krásné dílo, ve kterém dokázala nesnadnosti terénu využít v jeho prospěch.

ProjektProjekt s celkovými náklady 14 mil. Kč byl z evropských fondů podpořen částkou 11,5 mil. Kč. Práce tak mohla začít. Stavbu dodavatelsky vysoutěžila firma CGM Czech a.s. Říčany, které bylo staveniště předáno 2.8.2010. Paní architektka celou stavbu provázela autorským dozorem, stavební dozor nekompromisně vykonával Ing. Josef Hřebík. Velkou zásluhu na kvalitním dokončení stavby měl i projektový manager pan Petr Zapletal. Celou stavbu aktivně podporovalo zastupitelstvo města.

Kolaudace stavby proběhla 16.8.2011. Po předání stavby byl dům vybaven nábytkem a počítačovou technikou. Slavnostní otevření spolkového domu bylo stanoveno na úterý 8.11.2011.

Slavnostní otevření

Slavnostní otevření